Tòa nhà hỗn hợp Central Field - 219 Trung Kính, Hà Nội

1.          

Địa chỉ/

Address:

219 Trung Kính, Hà Nội/

219 Trung Kinh, Ha Noi.

2.          

Hạng mục thi công/ Item:

Cung cấp và lắp đặt 2 máy phát điện dự phòng công suất 1600kVA liên tục/ Gensets system

 

3.          

Chủ đầu tư/Client:

Công ty TNHH 19/12 Bắc Hà /

Bac Ha LTD

4.          

TV thiết kế/ Designer:

Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo Minh/

Bao Minh Contractor JSC

5.          

TV giám sát/

Supervision Consultant:

Công ty CP tư vấn kỹ thuật và đầu tư xây dựng ACOCI/

ACOCI