Khu nhà ở xã hội tại ô đất C11-ODK4 - Hà Nội

1

Địa chỉ/

Address:

Ô đất C11-ODK4, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội/

Lot C11-ODK4, Yen So ward, Hoang Mai district, Hanoi

2

Hạng mục thi công/

Item:

Cung cấp và lắp đặt 1 máy phát điện Perkins công suất 1 x 1000 kVA liên tục/

Gensets system

3

Chủ đầu tư/

Client:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng NHS/

NHS Construction Investment.,JSC

4

Đơn vị thiết kế/ Designer:

Công ty Cổ phần Xây dựng Ecoland/

Ecoland Construction.,JSC

5

Đơn vị giám sát/

Supervision Consultant:

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Quản lý dự án Xây dựng CMAXX/

CMAXX Construction Consultant Project Management., JSC

6

Thời gian/

Duration:

12.2017 - 04.2018/ December 2017 - April 2018