CÔNG TY CỔ PHẦN MEECO VIỆT NAM

  • Trụ sở: 1136 La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

   Tel:  +84-24-6666 5659                    Fax: +84-24-6666 5658

   Hotline: +84 913 972 686

   Email: contact@meeco.com.vn

   Website: www.meecopower.com 

  • VPĐD tại HCM: Phòng 10.7, SAV8 Tower, Tòa nhà The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

   Tel:  +84-28-3636 3820

   Mobile:   +84 091 256 3923

  • Nhà máy: Tiểu khu Công nghiệp Phú Mỹ, Thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội, Việt Nam